Bác sĩ cho e hỏi với ạ.bé nhà e sinh non ở tuần 33 giờ bé được 7 tháng mà chưa ngồi được ạ