40 tuần thai

Tuần 28

Tuần 29

Tuần 30

Tuần 31

Tuần 32

Tuần 33

Tuần 34

Tuần 35

Tuần 36

Tuần 37

Tuần 38

Infant

Tuần 33

Thai nhi hoạt động ngày càng giống em bé, mắt nhắm lại trong khi ngủ và mở khi thức. Thành tử cung ngày càng mỏng hơn, ánh sáng xuyên qua tử cung giúp bé phân biệt giữa ngày và đêm.

Chiều cao

43.7 cm

Cân nặng

1.9 kg