Tuần 22

Tuần 23

Tuần 24

Tuần 25

Tuần 26

Tuần 27

Tuần 28

Tuần 29

Tuần 30

Tuần 31

Tuần 32

Infant

Tuần 27

Thai nhi 27 tuần có thể nhìn thấy ánh sáng mờ mờ qua thành tử cung của mẹ. Bé có thể nhận ra giọng nói của bạn và chồng bạn, đồng thời bắt đầu nấc cụt.

Chiều cao 36.6 cm - Cân nặng 0.898 - 1.196 kg