Tuần 23

Tuần 24

Tuần 25

Tuần 26

Tuần 27

Tuần 28

Tuần 29

Tuần 30

Tuần 31

Tuần 32

Tuần 33

Infant

Tuần 28

Tuần thứ 28, đôi mắt của bé đang tiếp tục hoàn thiện. Các cơ bắp vững chãi hơn. Phổi cũng đã có thể hít thở được không khí. Đặc biệt, bộ não bé đang phát triển hàng triệu neuron thần kinh. Mẹ lưu ý về tiền sản giật trong giai đoạn này.

Chiều cao 37.6 cm - Cân nặng 1.026 - 1.368 kg