home
Thạc sĩ - Bác sĩ Lê Nguyễn Xuân Điền

Thạc sĩ - Bác sĩ Lê Nguyễn Xuân Điền

Nội Tiết - Thận - Niệu

Kinh nghiệm: 25: Năm

Thạc sĩ - Bác sĩ Lê Nguyễn Xuân Điền hiện đang công tác tại khoa Nội Tiết-Thận-Niệu - Bệnh viện Nhân Dân Gia Định và là Giảng viên chuyên khoa Nội, Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh. Thạc sĩ - Bác sĩ Lê Nguyễn Xuân Điền sẽ tham vấn chuyên môn và tư vấn y khoa cho các bài viết liên quan đến vấn đề nội tiết và nội thận trên Hello Bacsi.