Le - Xuan - Dien

Lê Nguyễn Xuân Điền

Thạc sĩ - Bác sĩ - GIảng viên

Thạc sĩ – Bác sĩ Lê Nguyễn Xuân Điền hiện đang công tác tại khoa Nội Tiết-Thận-Niệu – Bệnh viện Nhân Dân Gia Định và là Giảng viên chuyên khoa Nội, Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh.

Thạc sĩ – Bác sĩ Lê Nguyễn Xuân Điền sẽ tham vấn chuyên môn và tư vấn y khoa cho các bài viết liên quan đến vấn đề nội tiết và nội thận trên Hello Bacsi.

Schedule with Lê Nguyễn Xuân Điền
Bệnh viện Nhân dân Gia Định TP.HCM
Location: 1 Nơ Trang Long, Phường 7, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh
Đọc tiếp