Phần mềm tính chỉ số BMR

BMR là tỉ lệ trao đổi chất cơ bản trong cơ thể con người. Kết quả tính chỉ số BMR cho bạn biết mức năng lượng tối thiểu cơ thể cần để đảm bảo duy trì các hoạt động sống bình thường.
Thông tin kiểm chứng bởi
15/06/2021
health-tool-icon

Công cụ này dựa trên phương trình Harris Benedict để ước tính tỷ lệ trao đổi chất cơ bản của một cá nhân và chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Do đó, công cụ không thể thay thế cho lời khuyên, chẩn đoán hoặc điều trị y khoa. Đừng bao giờ bỏ qua khuyến nghị từ bác sĩ chuyên khoa trong việc tìm cách điều trị vấn đề sức khỏe của bạn, thay vì chỉ đọc thông tin trên trang web Hello Bacsi. Nếu bạn bị rối loạn ăn uống, kết quả tính chỉ số BMI sẽ không chính xác. Vì vậy, bạn nên tham vấn với bác sĩ hoặc chuyên gia y tế.

ad iconQuảng cáo
Chuyên mục
Công cụ
Đặt bác sĩ
Cộng đồng