Nhịn ăn gián đoạn (IF) là một biện pháp giảm cân bằng cách nhịn ăn theo lịch trình định sẵn và lặp lại thường xuyên. Tìm hiểu thêm về lợi ích của chế độ ăn IF và cách thực hiện nó một cách an toàn tại đây.

avatar

Bắt đầu thảo luận

đang tải