Tuần 18

Tuần 19

Tuần 20

Tuần 21

Tuần 22

Tuần 23

Tuần 24

Tuần 25

Tuần 26

Tuần 27

Tuần 28

Infant

Tuần 23

Ở tuần thứ 23, các cơ quan và xương của bé có thể nhìn thấy qua da, da vẫn mỏng và trong suốt nhưng sẽ sớm xảy ra sự thay đổi. Mẹ có thể bị mất ngủ, chuột rút hay ợ nóng.

Chiều cao 28.9 cm - Cân nặng 0.489 - 0.650 kg