Tuần 17

Tuần 18

Tuần 19

Tuần 20

Tuần 21

Tuần 22

Tuần 23

Tuần 24

Tuần 25

Tuần 26

Tuần 27

Infant

Tuần 22

Tuần thứ 22, mạch máu ở phổi của bé đang phát triển để chuẩn bị cho cho hoạt động thở. Tai của bé trở nên nhạy cảm hơn với âm thanh để chuẩn bị tiếp xúc với thế giới bên ngoài.

Chiều cao 27.8 cm - Cân nặng 0.412 - 0.548 kg