Tuần 5

Tuần 6

Tuần 7

Tuần 8

Tuần 9

Tuần 10

Tuần 11

Tuần 12

Tuần 13

Tuần 14

Tuần 15

Infant

Tuần 10

Thai nhi 10 tuần tuổi phát triển gần đầy đủ các bộ phận như một người trưởng thành và vận động không ngừng với những cú đá, trườn, vặn mình và xoay người.

Chiều cao 3.0 cm - Cân nặng 0.008 kg