Mình muốn hỏi các bác sĩ . Mình và bạn trai mình có quan hệ bên ngoài quần áo và chỉ dùng mình tay thôi không có bất kỳ cọ sát nào cả. Nhưng đến hiện tại thì mình đang bị trễ kinh 2 tuần, không biết c