Cho e hỏi vs tóc e bị rụng rất nhiều từ 1,2 năm trước cx đã bị r, nhưg bh còn nhiều hơn thì là do làm sao vậy ạ ( e 16t ), cứ để thế thì có bị hói k vậy bs