Hi Bác Sĩ.

Tôi tên Nguyễn Bình Dương 50T. ĐT 090 336 06 33

Xin hướng dẫn loại thuốc uống điều trị nấm da.

Xin cảm ơn!