Tuần 35

Tuần 36

Tuần 37

Tuần 38

Tuần 39

Tuần 40

Tuần 1

Tuần 2

Tuần 3

Tuần 4

Tuần 5

Infant

Tuần 40

Bé 40 tuần tuổi đã lớn nên không thể ở mãi trong bụng mẹ. Nếu bé vẫn không có dấu hiệu chào đời vào tuần tiếp theo thì bác sĩ có thể “kích sinh” để giữ an toàn cho hai mẹ con.

Chiều cao 51.2 cm - Cân nặng 3.084 - 4.135 kg