Tin tức

Chúng tôi sẽ đăng các bản cập nhật tin tức định kỳ tại đây. Hãy luôn theo dõi để đón đọc những nội dung mới, tin tức từ báo chí và các cập nhật của đối tác tại đây.

Ngày 31 tháng 7 năm 2015 – Hello Bacsi được đưa vào hoạt động tại Việt Nam với hơn 20,000 trang nội dung đã được duyệt bởi các chuyên gia y khoa hàng đầu.

Cập nhật: ngày 5 tháng 8 năm 2015