Dị ứng

Dị ứng là một tình trạng phổ biến, xảy ra khi hệ miễn dịch phản ứng với chất gây dị ứng, như thực phẩm, phấn hoa hoặc lông thú cưng. Tìm hiểu về các loại dị ứng và cách đối phó với các tình trạng này tại đây.

Khám phá thêm các chủ đề về Dị ứng