Vậy tôi nên giảm bao nhiêu cân để phù hợp với thân hình