40 tuần thai

Tuần 39

Tuần 40

Tuần 1

Tuần 2

Tuần 3

Tuần 4

Tuần 5

Tuần 6

Tuần 7

Tuần 8

Tuần 9

Infant

Tuần 4

Tuần 4 này chính là giai đoạn phôi thai tăng trưởng rất mãnh liệt để hình thành và phát triển những cơ quan, bộ phận của cơ thể.

Chiều cao

0.1 cm

Cân nặng

0 kg