Tuần 39

Tuần 40

Tuần 1

Tuần 2

Tuần 3

Tuần 4

Tuần 5

Tuần 6

Tuần 7

Tuần 8

Tuần 9

Infant

Tuần 4

Tuần 4 này chính là giai đoạn phôi thai tăng trưởng rất mãnh liệt để hình thành và phát triển những cơ quan, bộ phận của cơ thể. Đây cũng là thời điểm mẹ nên sắp xếp đi khám thai lần đầu.

Chiều cao 0.2 cm