Bài viết lien quan

Virus Epstein-Barr

Tác giả:    Tham vấn y khoa: hellobacsi

Các loại virus gây ra bệnh truyền nhiễm và có liên quan với bệnh Burkitt’s lymphoma và ung thư vòm họng.

Chia sẻ thông tin hữu ích này cho mọi người trên:

Review Date: Tháng Hai 27, 2016 | Last Modified: Tháng Hai 27, 2016

Bài viết lien quan