Bài viết lien quan

Khả năng tự miễn dịch

Tác giả:    Tham vấn y khoa: hellobacsi

Các kháng thể chống lại sự phát triển của các bất thường trong cơ thể.

Chia sẻ thông tin hữu ích này cho mọi người trên:

Review Date: Tháng Hai 27, 2016 | Last Modified: Tháng Hai 27, 2016

Bài viết lien quan