Bài viết lien quan

Hạch bạch huyết

Tác giả:    Tham vấn y khoa: hellobacsi

Cấu trúc hình hạt đậu nhỏ được tìm thấy trên khắp cơ thể. Các hạch bạch huyết sản xuất và lưu trữ tế bào chống nhiễm trùng.

Chia sẻ ngay! :

Review Date: Tháng Hai 27, 2016 | Last Modified: Tháng Hai 27, 2016

Bài viết lien quan