Bài viết lien quan

Các bước xử lý khi bị bong gân

Tác giả:    Tham vấn y khoa: hellobacsi

Nghỉ ngơi, chườm lạnh, băng ép, nâng cao chi bị bong gân.

Chia sẻ thông tin hữu ích này cho mọi người trên:

Review Date: Tháng Hai 27, 2016 | Last Modified: Tháng Hai 27, 2016

Bài viết lien quan