Bài viết lien quan

Bỏng nhiệt

Tác giả:    Tham vấn y khoa: hellobacsi

Bỏng vì nhiệt xảy ra khi kim loại nóng, chất lỏng bỏng, hơi nước, hoặc ngọn lửa tiếp xúc với da của bạn.

Chia sẻ ngay! :

Review Date: Tháng Hai 27, 2016 | Last Modified: Tháng Hai 27, 2016

Bài viết lien quan