Bài viết lien quan

Bỏng nhiệt

Tác giả:    Tham vấn y khoa: hellobacsi

Bỏng vì nhiệt xảy ra khi kim loại nóng, chất lỏng bỏng, hơi nước, hoặc ngọn lửa tiếp xúc với da của bạn.

Chia sẻ thông tin hữu ích này cho mọi người trên:

Review Date: Tháng Hai 27, 2016 | Last Modified: Tháng Hai 27, 2016

Bài viết lien quan