Bài viết lien quan

Bệnh động mạch vành

Tác giả:    Tham vấn y khoa: hellobacsi

Xảy ra khi bệnh xơ vữa động mạch làm tim không nhận được máu và oxy đầy đủ.

Chia sẻ ngay! :

Review Date: Tháng Hai 27, 2016 | Last Modified: Tháng Hai 27, 2016

Bài viết lien quan