Coronavirus

The new strain corona virus causes acute respiratory infections ( COVID - 19 ) and can cause serious complications, even death. Let's learn about this dangerous disease here.

Xem thêm về Coronavirus

Quảng cáo
Quảng cáo

Học hỏi và trao đổi kinh nghiệm bảo vệ sức khoẻ cho bản thân và gia đình.

Cơ hội kết nối trực tiếp với bác sĩ và trao đổi thắc mắc về bệnh truyền nhiễm cùng các thành viên khác. Click tham gia ngay!


Quảng cáo

Đội ngũ chuyên gia của Hello Bacsi

Đội ngũ cố vấn của Hello Bacsi gồm các chuyên gia sức khỏe và y bác sĩ từ nhiều chuyên khoa, với đầy đủ chứng nhận, chứng chỉ hành nghề, hỗ trợ xây dựng và củng cố nội dung theo chuyên môn của mình. Trách nhiệm của chuyên gia là bảo đảm tính chính xác về mặt y học ở những nội dung đăng tải trên Hello Bacsi, thường xuyên cập nhật các thông tin mới về khoa học, nghiên cứu và sức khỏe.

Đội ngũ của chúng tôi làm việc không mệt mỏi để những thông tin hữu ích có thể dễ dàng tiếp cận đến bạn đọc, giúp bạn chủ động hơn trong các quyết định chăm sóc sức khỏe.

Xem thêm Chuyên gia