avatarbadge

Thạc sĩ - Dược sĩ - Giảng viên Lê Thị Mai

Hồ sơ chuyên gia

Thạc sĩ – Dược sĩ – Giảng viên Lê Thị Mai có 9 năm kinh nghiệm trong dược lâm sàng cũng như lĩnh vực nhiều lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, trong đó chuyên sâu nhất về các thông tin sức khỏe phổ thông, thuốc kháng sinh, bệnh học tổng quan, đái tháo đường và ung thư ung bướu.

Tại Hello Bacsi, Thạc sĩ – Dược sĩ – Giảng viên Lê Thị Mai là người tham vấn y khoa cho các nội dung liên quan và là Chuyên gia tư vấn tại Cộng đồng Tiểu đường.

Thông tin xác thực

BẰNG CẤP

point
Dược sĩ

Đại học Y dược TP HCM

point
Thạc sĩ dược lý dược lâm sàng

Đại học Y dược TP HCM

KINH NGHIỆM

point
Giảng viên

Đại Học Công nghệ TP HCM

point
Giảng viên bộ môn dược lâm sàng

Đại học Nguyễn Tất Thành


Bài viết liên quan