Bài viết hay và bổ ích việc thực hành các bài tập hít thở tốt cho phổi có thể giúp phổi hoạt động tốt hơn và làm giảm tác động của COVID-19 trong và sau khi mắc bệnh.