home
Thạc sĩ - Bác sĩ Nguyễn Văn Hoàn

Thạc sĩ - Bác sĩ Nguyễn Văn Hoàn

Bệnh truyền nhiễm

Bằng cấp: Đại học Aix-Marseille, Marseille, France

Kinh nghiệm: 15: Năm

Bác sĩ, thạc sĩ Nguyễn Văn Hoàn chuyên ngành bệnh truyền nhiễm và sức khoẻ cộng đồng. Hiện nay, bác sĩ đang làm việc tại  Bộ môn Truyền Nhiễm, Trường đại học Y Dược Hải Phòng và khoa Truyền Nhiễm, bệnh viện Việt Tiệp Hải Phòng. Bên cạnh đó, bác sĩ hiện đang làm nghiên cứu sinh về chuyên ngành bệnh Truyền Nhiễm, tại khoa Y trường đại học Aix-Marseille, Marseille, France. ** Sức khoẻ cộng đồng hay Y tế công cộng là lĩnh vực về chăm sóc tổng thể sức khoẻ của một cộng đồng dưới các góc độ về phòng ngừa, chữa bệnh và giáo dục sức khoẻ. Chức năng cơ bản bao gồm: - Theo dõi và phân tích tình hình sức khoẻ - Giám sát và phòng ngừa dịch bệnh, nhất là các bệnh truyền nhiễm - Xây dựng, tổ chức hệ thống chăm sóc sức khoẻ