Coronavirus

The new strain corona virus causes acute respiratory infections ( COVID - 19 ) and can cause serious complications, even death. Let's learn about this dangerous disease here.

Quảng cáo

Khám phá thêm các chủ đề về Coronavirus

Quảng cáo

Học hỏi thêm cách bảo vệ sức khoẻ bản thân và gia đình trong mùa dịch.

Cơ hội kết nối trực tiếp với bác sĩ và trao đổi kinh nghiệm hồi phục từ COVID-19 cùng các thành viên khác. Click tham gia ngay!


Quảng cáo
Quảng cáo