Ban Tham vấn Y khoa Hello Bacsi

Đa khoa · Hello Bacsi

Hồ sơ chuyên gia

Đội ngũ cố vấn của Hello Bacsi gồm đa dạng các y bác sĩ và chuyên gia chăm sóc sức khỏe với đầy đủ chứng nhận, chứng chỉ hành nghề, hỗ trợ xây dựng và củng cố nội dung theo chuyên môn.

Trách nhiệm của Ban tham vấn y khoa Hello Bacsi là bảo đảm tính chính xác về mặt y học ở những nội dung đăng tải trên Hello Bacsi, thường xuyên cập nhật các thông tin mới về khoa học, nghiên cứu và sức khỏe, để những thông tin hữu ích có thể dễ dàng tiếp cận đến bạn đọc, giúp bạn chủ động hơn trong các quyết định chăm sóc sức khỏe.

Bài viết liên quan

Chuyên mục
Công cụ
Đặt bác sĩ
Cộng đồng