Bài viết lien quan

Viêm đại tràng (ruột kết)

Tác giả:    Tham vấn y khoa: hellobacsi

Viêm đại tràng thường kèm với tiêu chảy, phân có máu và chất nhầy.

Chia sẻ thông tin hữu ích này cho mọi người trên:

Review Date: Tháng Hai 27, 2016 | Last Modified: Tháng Hai 27, 2016

Bài viết lien quan