Bài viết lien quan

Tế bào bạch huyết, tế bào lympho

Tác giả:    Tham vấn y khoa: hellobacsi

Một loại bạch cầu được tìm thấy trong các mạch bạch huyết.

Chia sẻ thông tin hữu ích này cho mọi người trên:

Review Date: Tháng Hai 27, 2016 | Last Modified: Tháng Hai 27, 2016

Bài viết lien quan