avatarbadge

Thạc sĩ - Bác sĩ - Giảng viên Nguyễn Trần Tố Trân

Hồ sơ chuyên gia

Thạc sĩ – Bác sĩ – Giảng viên Nguyễn Trần Tố Trân công tác tại Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh cơ sở 1. Hiện tại, Thạc sĩ – Bác sĩ – Giảng viên Nguyễn Trần Tố Trân cộng tác tham vấn y khoa cho Hello Bacsi các bài viết nội dung về lão khoa, chăm sóc sức khỏe người cao tuổi.

Thông tin xác thực

BẰNG CẤP

point
Tốt nghiệp Bác sĩ Đa khoa

Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh

point
Tốt nghiệp Bác sĩ Nội trú chuyên ngành Lão khoa

Đại học Y Dược TP "Hồ Chí Minh

KINH NGHIỆM

point
Bác sĩ

Phòng khám Lão khoa - Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh cơ sở 1

point
Giảng viên Bộ môn Lão khoa

Khoa Y - Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh

point
Hội viên

Hội Lão khoa Thành phố Hồ Chí Minh

GIẢI THƯỞNG & CHỨNG NHẬN

point

Bằng khen của Trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh

point

Bằng khen của Bộ Y tế

point

Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ


Bài viết liên quan