home
close
avatarbadge

Thạc sĩ - Bác sĩ - Giảng viên Nguyễn Trần Tố Trân

Bệnh viện Đại học Y Dược TP HCM

Hồ sơ chuyên gia

Chức vụ Bác sĩ tại Phòng khám Lão khoa - Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh cơ sở 1 Giảng viên Bộ môn Lão khoa, Khoa Y - Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh Hội viên Hội Lão khoa Thành phố Hồ Chí Minh  Quá trình đào tạo 2009: Tốt nghiệp Bác sĩ Đa khoa - Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh 2013: Tốt nghiệp Bác sĩ Nội trú chuyên ngành Lão khoa - Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh Giải thưởng và ghi nhận Bằng khen của Trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh Bằng khen của Bộ Y tế Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ Kinh nghiệm Phòng khám Lão khoa - Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh cơ sở 1  Bộ môn Lão khoa, Khoa Y - Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh   Hiện tại, Thạc sĩ - Bác sĩ Nguyễn Trần Tố Trân tham vấn y khoa cho Hello Bacsi với các bài viết về lão khoa.