Bác sĩ cho e hỏi là. Hiện gia đình e đang gặp 1 vấn đề về bệnh của người già.

Là mẹ chồng của e hiện đã được 70 tuổi, mà trong thời gian gần đây hay có các biểu hiện là có người ăn cắp ăn trộ