Một liệu trình triệt lông nách và khử thâm bằng laser có mấy buổi? Mỗi buổi bao nhiêu tiền?