Tỷ lệ đốt cháy calo

Công cụ tính Tỷ lệ đốt cháy calo cung cấp số lượng calo bạn sẽ đốt cháy. Hãy nhớ rằng lượng năng lượng bạn sử dụng cho một loại hình thể dục, thiết bị sử dụng và tạng người của bạn sẽ ảnh hưởng đến tốc độ đốt cháy calo.
FIND OUT

Thông tin cần nhập

Hãy tìm hiểu xem bạn sẽ đốt cháy bao nhiêu calo với những hoạt động khác nhau. Công cụ Tỷ lệ đốt cháy calo sử dụng loại hoạt động thể chất và tốc độ trao đổi chất cơ bản của bạn để tính toán lượng calo được đốt cháy. Biết được lượng calo bạn tiêu tốn khi thực hiện các hoạt động khác nhau có thể giúp bạn giảm cân hoặc duy trì cân nặng. Công cụ này sử dụng đơn vị MET (thước đo khách quan của tỷ lệ tốc độ mà một người tiêu hao năng lượng, so với khối lượng của người đó, trong khi thực hiện một số hoạt động thể chất cụ thể so với tham chiếu, được quy định ở mức 3,5 ml oxy mỗi kg/phút, tương đương với năng lượng tiêu hao khi ngồi yên) cho mỗi hoạt động để xác định mức đốt cháy năng lượng của bạn.  
Thông báo

Công cụ này chỉ nhằm cung cấp thông tin chứ không tư vấn y tế. Nó không thể thay thế cho việc tư vấn y tế, chẩn đoán hoặc điều trị chuyên nghiệp. Nếu bạn nghĩ rằng bạn có một trường hợp y tế khẩn cấp, hãy gọi ngay số 115.