Bài viết lien quan

Xuất huyết âm đạo (ra mè tây)

Tác giả:    Tham vấn y khoa: hellobacsi

Xuất hiện máu màu hồng, xảy ra trước khi bắt đầu chuyển dạ.

Chia sẻ ngay! :

Review Date: Tháng Hai 27, 2016 | Last Modified: Tháng Hai 27, 2016

Bài viết lien quan