Nay vợ cháu đi khám và kết luận của bác sĩ là rau tiền đạo trung tâm

Vợ cháu mang thai lần đầu

Cho cháu hỏi nguyên nhân bị rau tiền đạo là như thế nào và cách phòng ạ