E chào bác sĩ ạ. E muốn khám dà soát UTCTC nhưng e vừa làm phẫu thuật thu hẹp âm đạo e sợ làm xét nghiệm có phải kẹp mỏ vịt để kiểm tra hay không ạ. Trong trường hợp vừa pt âm đạo thì phải kamf sao