Táo bón

Bé 5 tuổi bị táo bón.7 ngày đi vs một lần.

3

1

Bình luận

1 bình luận

Mình nghĩ bạn nên cho bé đi khám đi. Để lâu quá ảnh hưởng đến sức khỏe bé ạ

Trả lời