Bao nhiêu ký?

Thử thách công khai chiều cao cân nặng.

Và viết ra số ký muốn giảm.

Mình trước: 1m65 55kg, muốn giảm tầm 5kg

6

4

Bình luận

4 bình luận

mình muốn tăng cân

Trả lời

55 kg rồi, mong muốn giảm 7kg

Trả lời

Mình 1m60, 50kg.

Trả lời

mình đang ở độ thừ cân, hi vọng giảm 10kg

Trả lời