bác sĩ cho con hỏi? năm nay con 18 tuổi con thủ dâm nay 4 năm nay mỗi tuần con thủ dâm 3 lần và giờ con cảm thấy sức khoẻ của mình yếu hẳn đi, học tập của con bị sa sút giờ con như người bị trầm cả