Tuần 32

Tuần 33

Tuần 34

Tuần 35

Tuần 36

Tuần 37

Tuần 38

Tuần 39

Tuần 40

Tuần 1

Tuần 2

Infant

Tuần 37

Lúc này, tử cung cũng chật chội nên thai nhi ít đạp hơn trước nhưng bạn vẫn cảm thấy được con ngọ nguậy. Nếu thấy bé quá im ắng trong giai đoạn này, bạn cần lập tức đến bác sĩ để kiểm tra.

Chiều cao 48.6 cm - Cân nặng 2.537 - 3.403 kg