Bài viết lien quan

Dị ứng

Tác giả:    Tham vấn y khoa: hellobacsi

Thường có nhiều loại dị ứng khác nhau, gồm có cả bệnh chàm bội nhiễm, và hen suyễn.

Chia sẻ thông tin hữu ích này cho mọi người trên:

Review Date: Tháng Hai 27, 2016 | Last Modified: Tháng Hai 27, 2016

Bài viết lien quan