Bài viết lien quan

Bệnh vàng da

Tác giả:    Tham vấn y khoa: hellobacsi

Xảy ra khi cơ thể có hàm lượng bilirubin cao – chất đặc trưng gây ra bệnh vàng da.

Chia sẻ ngay! :

Review Date: Tháng Hai 27, 2016 | Last Modified: Tháng Hai 27, 2016

Bài viết lien quan