Tôi bị nổi mẫn này bs. K đỏ lắm. K ngứa nổi lên vùng trước ngực bụng và cổ