Thưa bsi em bị ong đốt cách đây 2 ngày, em chỉ bị xưng đỏ và đau chỗ đốt ngày thứ nhất, đến ngày hôm qua thì chuyển sang ngứa 1 vùng lớn xung quanh chỗ bị đốt. Ngứa kh ngừng, không ngứa kh chịu nổi