Hội Hô Hấp Việt Nam

Khoa phổi · Hội Hô Hấp Việt Nam

Hồ sơ chuyên gia

Hội Hô hấp Việt Nam là tổ chức xã hội – nghề nghiệp của tổ chức, cá nhân Việt Nam đã và đang làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ, nghiên cứu, giảng dạy y học về lĩnh vực hô hấp, tự nguyện thành lập, nhằm mục đích tập hợp, đoàn kết hội viên, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của hội viên, hỗ trợ nhau hoạt động hiệu quả, cùng nhau làm tốt công tác chăm sóc và điều trị những người có bệnh hô hấp, góp phần bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Tổng số hội viên tới thời điểm hiện tại là 1720, bao gồm các thầy thuốc, chuyên gia về lĩnh vực hô hấp và các lĩnh vực khác có liên quan cùng các thành viên có sự quan tâm đặc biệt đến chuyên ngành này.

Chủ tịch Hội Hô Hấp Việt Nam (cả 2 nhiệm kỳ) là GS.TS. Ngô Quý Châu, Phó giám đốc phụ trách BV Bạch Mai – Hà Nội, Giám đốc Trung tâm Hô hấp – Bệnh viện Bạch Mai, Nguyên Viện trưởng Viện Giám định y khoa.

Ban thường vụ gồm 19 thành viên và Ban chấp hành gồm 51 thành viên là các thầy thuốc, giáo sư, tiến sỹ, bác sĩ chuyên ngành hô hấp trên khắp cả nước.

Các Phó chủ tịch Hội: PGS.TS. Lê Thị Tuyết Lan, GS.TS. Đỗ Quyết, PGS.TS. Nguyễn Hữu Ước, PGS.TS. Bùi Bỉnh Bảo Sơn, GS.TSKH. Dương Quý Sỹ, TS. Nguyễn Văn Thành và PGS.TS. Chu Thị Hạnh.