Sau khi qh xong bị ngứa bên trong là thế nào và cách khắc phục sao v ạ