Con em được 12 tháng có dẫn bé tiêm ngừa vacxin theo lịch thì được tiêm 3 mũi bao gồm : Viêm não Nhật Bản, thuỷ đậu và rubella. Sau khi chích về bé không có bị sốt nhưng qua chiều ngày thứ 2 sau ti